Drobečková navigace

Úvod > Blog > Důležité informace týkající se manipulační techniky

Důležité informace týkající se manipulační technikyS koupí manipulační techniky přechází na každého vlastníka několik povinností. Jednou z nich je technická kontrola. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 361/2000 Sb. a je nutné ji absolvovat v pravidelných intervalech jedenkrát ročně. U plynových vozíků je zároveň potřeba 1x ročně provádět revizi LPG.

Každý vysokozdvižný vozík podléhá také bezpečnostním kontrolám, které jsou zakotveny v zákoně 262/2006 Sb., tedy v zákoníku práce. Ten ukládá povinnost zaměstnavateli udržovat veškeré stroje, tedy i manipulační techniku v takovém stavu, aby jejich využívání bylo bezpečné.

Každý, kdo ve svém zaměstnání jakkoli manipuluje s nízko i vysokozdvižnými vozíky, je povinen podrobit se školení vyplývající z předpisů BOZP. Tuto povinnost každému zaměstnavateli ukládá rovněž zákoník práce. Konkrétně má zaměstnavatel povinnost určit rozsah, hloubku a periodu školení, opominout nesmí ani rizika spojená s používáním této techniky, příp. i přídavných zařízení. Absolvováním tohoto školení získá zaměstnanec potřebnou kvalifikaci pro řízení vozíků s vlastním pohonem.

Všechny tyto povinnosti je důležité nepodceňovat a předcházet tím poškozením majetku nebo dokonce újmě na zdraví. Proto na ně myslete už při koupi manipulační techniky. Pokud si s něčím nevíte rady, zeptejte se nás. Jsme dlouholetými odborníky na trhu a rádi vám poradíme.

Hledáte manipulační techniku, se kterou si sednete? Vybereme vám správný vysokozdvižný vozík.

Zaslat poptávku